Jak bylo řečeno, aktivity naše jsou rozmanité.
Jejich těžiště však vždy pevně stojí na divadelních základech.
Co se samotné muziky týče, je nám potěšením vydávat se na toulky po rozličných tóninách, rytmech a žánrech.
Puzeni zvědavostí neváháme brát do rukou nejrůznější hudební nástroje,
vyluzovat z nich tóny a dnem i nocí tak naplňovat heslo "Co Čech, to muzikant"!


muzika

kdo zpívá a tančí, nezlobí!