I přes občasná odskočení do jiných sfér zůstává Koňmo v první řadě společností divadelní.
Činohru zpravidla kombinuje s loutkami, hudební doprovod pak obstarává pomocí opravdových hudebních nástrojů.
Pravou tvář představení zpravidla získávají až v kontaktu s konkrétním divákem a prostředím.
Stávají se tak často velmi živým organismem s prostorem pro improvizaci...

divadlo

váš úsměv, naše radost!